תוצאות חיפוש

נמצאו 2 תוצאות חיפוש עבור נדל"ן בארה"ב

מיסוי ישראלים המחזיקים בנדל"ן

מיסוי תושבי ישראל המחזיקים בנדל"ן בארה"ב באמצעות חברה אמריקאית מסוג LLC

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה שמשקיעים ישראלים רבים מבצעים השקעות נדל"ן בארה"ב באמצעות חברה אמריקאית מסוג LLC . ראוי לציין שלא כל המשקיעים מודעים או מבינים את כל השלכות המיסוי שחלות עליהם בארה...

לפרטים נוספים

מיסוי השקעות נדל"ן

כאשר יחיד תושב ישראל משקיע בנכס נדל"ן בארה"ב צפויים להיווצר לו שני סוגי הכנסות:

הכנסות שכירות מהנכס.
רווח הון בעת מכירת הנכס.

הכנסות אלו חייבות במס הן בארה"ב והן בישראל. אמנת המס בין ישראל לארה"ב מסדירה את אופן המיסוי של הכנסות אשר נוצרו לתושבי מ...

לפרטים נוספים