תוצאות חיפוש

נמצאו 2 תוצאות חיפוש עבור מיסוי

מיסוי הכנסות מהשכרת דירות

על פי חוקי המס בישראל ישנם מספר מסלולי מיסוי אפשריים להכנסות מהשכרה למגורים. כדי לבחור באחד משני המסלולים של מס מופחת או פטור מלא (ב, או ג) על הדירה להיות מושכרת לצורך מגורים בלבד וכן ההכנסה צריכה להיות הכנסה בידי יחיד (או מלכ"ר בתנאים מסוימים) אשר אינה הכנסה מעסק.

לפרטים נוספים

היערכות לקראת תום שנת המס 2010 ותחילת שנת המס 2011

היערכות לקראת תום שנת המס 2010 ותחילת שנת המס 2011

1)תשלומים לקרן השתלמות – לעצמאי יוכר כהוצאה תשלום של 4.5% מההכנסה מעסק שאינה עולה על 243,000 ש"ח - 10,935 ש"ח. ניכוי ההוצאה מותנה בתשלום נוסף של העצמאי בשיעור של 2.5%. דהינו כדי ליהנות מההטבה המקסימלית על העצמאי ל...

לפרטים נוספים