תוצאות חיפוש

נמצאו 1 תוצאות חיפוש עבור דוחות מס ארה"ב

היערכות לקראת תום שנת המס 2010 ותחילת שנת המס 2011

היערכות לקראת תום שנת המס 2010 ותחילת שנת המס 2011

1)תשלומים לקרן השתלמות – לעצמאי יוכר כהוצאה תשלום של 4.5% מההכנסה מעסק שאינה עולה על 243,000 ש"ח - 10,935 ש"ח. ניכוי ההוצאה מותנה בתשלום נוסף של העצמאי בשיעור של 2.5%. דהינו כדי ליהנות מההטבה המקסימלית על העצמאי ל...

לפרטים נוספים