מאמרים

מיסוי הכנסות מהשכרת דירות

על פי חוקי המס בישראל ישנם מספר מסלולי מיסוי אפשריים להכנסות מהשכרה למגורים. כדי לבחור באחד משני המסלולים של מס מופחת או פטור מלא (ב, או ג) על הדירה להיות מושכרת לצורך מגורים בלבד וכן ההכנסה צריכה להיות הכנסה בידי יחיד (או מלכ"ר בתנאים מסוימים) אשר אינה הכנסה מעסק.

לפרטים נוספים

מיסוי ישראלים המחזיקים בנדל"ן

מיסוי תושבי ישראל המחזיקים בנדל"ן בארה"ב באמצעות חברה אמריקאית מסוג LLC

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה שמשקיעים ישראלים רבים מבצעים השקעות נדל"ן בארה"ב באמצעות חברה אמריקאית מסוג LLC . ראוי לציין שלא כל המשקיעים מודעים או מבינים את כל השלכות המיסוי שחלות עליהם בארה...

לפרטים נוספים

מיסוי השקעות נדל"ן

כאשר יחיד תושב ישראל משקיע בנכס נדל"ן בארה"ב צפויים להיווצר לו שני סוגי הכנסות:

הכנסות שכירות מהנכס.
רווח הון בעת מכירת הנכס.

הכנסות אלו חייבות במס הן בארה"ב והן בישראל. אמנת המס בין ישראל לארה"ב מסדירה את אופן המיסוי של הכנסות אשר נוצרו לתושבי מ...

לפרטים נוספים

היערכות לקראת תום שנת המס 2010 ותחילת שנת המס 2011

היערכות לקראת תום שנת המס 2010 ותחילת שנת המס 2011

1)תשלומים לקרן השתלמות – לעצמאי יוכר כהוצאה תשלום של 4.5% מההכנסה מעסק שאינה עולה על 243,000 ש"ח - 10,935 ש"ח. ניכוי ההוצאה מותנה בתשלום נוסף של העצמאי בשיעור של 2.5%. דהינו כדי ליהנות מההטבה המקסימלית על העצמאי ל...

לפרטים נוספים