דיווח עבור אזרחי ארה"ב שלא הגישו דוחות בעבר

 דיווח עבור אזרחי ארה"ב שלא הגישו דוחות בעבר-
•    טיפול וליווי מקצועי למי שלא הגיש דוחות מס בארה"ב בשנים קודמות.
•    ליווי מקצועי וייצוג בהליך של גילוי מרצון בארה"ב  Voluntary Disclosure